Ve velké chlapské ruce...

Ve velké chlapské ruce...